Selecteer een pagina

Wij zijn defintief gesloten

Onze opvang die in 1979 is opgericht, heeft een roerig bestaan gehad. De afgelopen 10 jaar is dat steeds zwaarder geworden met aangescherpte (en vaak onwerkbare) wet- en regelgeving. Na het bijna-faillissement eind 2019 leek het vooruitzicht rooskleuriger te worden door de enorme media-aandacht en de politieke lobby die toen ontstond.

Het afgelopen jaar stapelden de financiële problemen zich echter in rap tempo op: 5x hogere energierekening, 3x hogere huur, voer werd duurder door de duurdere graanprijs, per 1-1-2023 stijgen ook nog de minimumlonen met 10,5%. Naast deze stijging van de kosten zien we ook dat de donaties teruglopen door de onzekere economie. Verder heeft 3 jaar stevig lobbyen bij gemeentes, provincie en overheid nog nauwelijks geleid tot meer subsidies of beter uit te voeren wet- en regelgeving.

Naast deze problemen kregen we dit jaar ook nog te maken met een enorme mentale klap toen we een interne uitbraak van de vogelgriep hadden waardoor veel dieren ingeslapen moesten worden. In mei kregen daar bovenop nog te maken met een brute inval van de NVWA waarbij onze medewerkers als criminelen zijn verhoord. Nu, na 5 maanden, is nog steeds niet bekend óf en zo ja welke, sancties de NVWA op gaat leggen. Ook dit drukt psychisch zwaar op ons.

Na langdurige afweging, en alle mogelijk opties te hebben uitgewerkt en doorgerekend  komen we tot onze grote spijt en verdriet tot het onvermijdelijke besluit om de deuren permanent te moeten sluiten per 31 december 2022. Zakelijk gezien een gefundeerd en goed besluit, gevoelsmatig een vreselijk rot besluit.

We zijn er ons terdege van bewust dat we onze collega’s met extra problemen opzadelen. Dierenambulances moeten verder rijden met dieren en opvangen zullen het drukker krijgen. Ruim 4.000 dieren per jaar kunnen niet meer naar Delft maar moeten uitwijken naar Den Haag, Rotterdam, Zoetermeer, Gouda en andere steden in de regio waar nog een opvang zit voor vogels, egels en ander wild.

We zijn intens verdrietig maar zien werkelijk geen andere uitweg. We hopen op een ieders begrip. Dank voor alle steun, vertrouwen, collegialiteit en mooie gesprekken.

Wat zijn nou precies alle problemen waardoor we moeten sluiten?

In willekeurige volgorde de problemen waar we tegenaan lopen:

 • Ernstig teruglopende inkomsten vanuit donateurs door de onzekere economie.
 • Uitblijven van (voldoende) structurele ondersteuning vanuit gemeentes, provincie en overheid.
 • Veel hogere kosten door verhoging energiekosten, duurder voer (graan), verhoging salariskosten per 1-1-2023 (verhoging minimum loon met 10,5%), etc.
 • Meer behoefte aan vast medisch personeel (paraveterinair en beheerder). Hier is echter geen geld voor en de door de gunstige arbeidsmarkt zijn deze krachten schaars (en duur). Inwerken in onze specifieke branche duurt over het algemeen een jaar, die tijd is er niet omdat we nu al te maken hebben met beperkte capaciteit.
 • We krijgen steeds minder vrijwilligers die structureel inzetbaar zijn door de huidige situatie op de arbeidsmarkt.
 • De onzekerheden waar de NVWA mee gaat komen naar aanleiding van de inval in mei. Boete? Straf? Sluiting?
 • Onvoldoende kartrekkers voor het bestuur: penningmeesters zijn zeer schaars en bestuursleden die mee willen bouwen/werken aan het ‘bedrijf’ de opvang zijn nog schaarser waardoor het werk te vaak bij een paar (overbelaste) mensen komt te liggen.
 • We moeten steeds meer (soorten) dieren opvangen. Jaarlijks stijgt het aantal dieren met 20%, de ruimte van onze opvang is echter veel te klein. Uitbreiding zit er vooralsnog niet in. Bovendien betekent een grotere ruimte ook meer geld voor huur, energiekosten en voerkosten.
 • De extra ruimte die we huren (voor de opvang van egels) gaat in januari 2023 weer in prijs omhoog (3x de prijs tov 2020).
 • Nog geen duidelijkheid over wet- en regelgeving vanuit het ministerie waardoor we ons werk nooit goed kunnen uitvoeren.
 • Beschikbaarheid van dierenartsen in de regio is onvoldoende. Vooral in de avonden en in de weekenden zijn er nauwelijks dierenartsen beschikbaar óf we betalen enorme bedragen. Eén van de dierenartsen waar we mee werken heeft al aangegeven met burn-out achtige klachten te maken als gevolg van de extra stroom aan dieren vanuit onze opvang na de inval van de NVWA.
 • Toename besmettelijke ziektes (vogelgriep bijvoorbeeld) en het ontbreken van goede quarantaine mogelijkheden (geen ruimte).

Vragen en antwoorden

We snappen dat ons besluit om te stoppen tot veel vragen leidt. De meeste gestelde vragen met antwoorden vind je hieronder.

Stoppen is wel erg rigoureus. Kunnen jullie niet in afgeslankte vorm door?

Nee, een afgeslankte vorm betekent dat we slechts een specifieke groep dieren op gaan vangen. Zoogdieren of vogels. De problemen die eerder zijn beschreven blijven dan voor het grootste deel bestaan. Daarbij gaan we dan minder dieren opvangen en krijgen we nog minder subsidies van gemeentes waardoor de kosten per dier onbetaalbaar gaan worden.

Helpt extra geld door gemeentes/provincie Zuid-Holland of andere partijen?

Nee, niet meer en dat heeft meerdere redenen. Er zijn maar een paar gemeentes die nu meebetalen en dan ook nog maar voor een deel van de daadwerkelijke kosten per gemeente. Om kostendekkend te werken houdt het in dat dan alle 66 de gemeentes waar wij dieren voor opvangen mee zouden moeten gaan betalen. We zijn nu al jaren intensief aan het lobbyen en tot nu toe hebben we slechts 15% van de kosten kunnen dekken met deze betalende gemeentes.

Door het teruglopen van de vrijwilligers aantallen en de eisen die aan onze ontheffing hangen,  zouden we met meer (specifiek opgeleide) betaalde krachten moeten gaan werken. Die mensen zijn amper beschikbaar op de arbeidsmarkt. Je moet dan met een goed (hoog) salaris komen om ze al te kunnen aantrekken. Naast de stijging van deze salarissen én de salarisverhoging van 10,5% van het minimumloon per 1-1-2023, is er al de enorme stijging in andere kosten. De verwachting is niet dat een partij op die manier structureel gaat investeren/subsidiëren. Daarnaast blijven veel van de eerder beschreven problemen, die ook met een grote financiële injectie, blijven bestaan. 

Jullie hebben toch net nog geld gekregen van Dierenlot?

Ja, in november 2021 hebben we een prachtige donatie gekregen van € 55.000,–. Dit geld was voor het verbouwen van onze buitenkooien. Dankzij dit bedrag konden we 2021 positief afsluiten (balans). 

We hebben deze kooien echter niet verbouwd. Omdat we nog hoopten op een nieuwe locatie, en dan zou een verbouwing op ons huidige terrein een desinvestering zijn. Verder is de prijs van staal gigantisch in prijs gestegen en zijn er nog amper aannemers die tijd hebben voor zo’n verbouwing (of ze vragen de hoofdprijs). 

Omdat we dit geld niet hebben uitgegeven én ook niet meer gaan uitgeven natuurlijk, is direct na het besluit om te stoppen het volledige bedrag van € 55.000,– terugbetaald aan Dierenlot. 

Helpt een crowdfunding actie?

Nee, dat levert onvoldoende geld op en lost ook niet alle andere problemen op die we eerder noemden.

Lost een nieuwe locatie op (korte) termijn het probleem op?

Nee, het zou slechts het ruimtedeel van de problemen oplossen. Gevolg zou bijvoorbeeld een nog hogere energierekening zijn die nu al niet meer op te brengen is. En voordat we daar operationeel zijn, zijn we ook weer ruim een jaar (of meer) verder. En blijven de huidige problemen bestaan.

Zijn er geen overname kandidaten?

Nee. In 2017 is er gestart met onderhandelingen voor overname. Dat is in september 2019 afgeketst. De tijd om een dergelijk traject wederom in te gaan is er niet. Het ontbreekt aan kennis, kunde, energie, kosten en draagvlak om zo’n intensief traject op te starten. Daarnaast lopen alle collega opvangen tegen dezelfde problemen aan als wij en dus zitten ze niet op een extra opvang erbij te wachten. De Dierenbescherming bijvoorbeeld is juist ook opvangcentra aan het afstoten en sluiten.

Kan het vaste team niet in afgeslankte vorm door om kosten te besparen?

Nee. Door strenge wet- en regelgeving hebben we opgeleid personeel nodig om open te mogen blijven. Wij vinden een goede medische zorg voor de dieren erg belangrijk en stellen hoge kwaliteitseisen. Daarom hebben gedurende openingstijden (elke dag van 8.00 uur tot -in de zomer- 22.00 uur) medisch opgeleid personeel in dienst. Minder mensen houdt in minder professionele zorg en daar willen we liever geen concessies in doen. 

Is tijdelijk dicht gaan nog een oplossing?

Nee, een nog grotere terugloop in vrijwilligers zou het gevolg zijn. Maar ook verlies van kennis en kunde. Ook de benodigde andere mogelijkheden om weer open te gaan zijn er dan (nog) niet, want de hierboven beschreven problemen zijn er dan nog steeds.

 

Kunnen jullie niet gewoon zo doorgaan en kijken hoe e.e.a. zich gaat ontwikkelen?

Nee, zo door gaan houdt in dat mensen om gaan vallen door de werkdruk. Het houdt ook in dat we over een aantal maanden failliet kunnen gaan. En dan staan de vaste medewerkers per direct op straat en kunnen we onze leveranciers niet meer betalen. Hierdoor zijn er meer nare gevolgen die we anderen aandoen. Nu hebben het einde zelf in hand en kunnen we alles zo netjes mogelijk afronden.

We hebben voor dit moment gekozen omdat ook veel verplichtingen voor een jaar worden aangegaan en een opzegtermijn hebben van 2 maanden. Door in oktober al aan te kondigen dat we stoppen en alle contracten op te zeggen, zijn we op tijd voor sluiting per 31-12-2022. Anders zouden de kosten voor heel 2023 veel hoger uitvallen bij stoppen per bijvoorbeeld maart of april.

Wat gebeurt er nu met de dieren?

We nemen vanaf 10 oktober 2022 geen nieuwe dieren meer aan. We vragen de dierenambulances door te rijden naar collega’s om daar de dieren naar toe te brengen. Particulieren die voor de deur staan met een dier zullen we nog helpen. Het dier nemen we dan aan en we vragen aan een dierenambulance om het dier naar een collega opvang te brengen. 

De dieren die we nog in onze opvang hebben gaan we verzorgen totdat ze veilig vrij mogen. Gaat hun herstel langer duren dan vragen we aan onze collega opvangen of zij ze kunnen overnemen. De dagelijkse verzorging gaat dus gewoon door de komende tijd, geen dier zal komen te lijden onder deze beslissing! 

Wat gaat er de komende maanden gebeuren?

Ook wij overzien nog niet alles. Het wordt veel werk om alles op een goede manier af te ronden.

We starten met een opnamestop voor nieuwe dieren per 10 oktober 2022. We verwijzen dierenambulances en particulieren door naar onze collega opvangen in de regio.

De dieren die we nog in de opvang hebben verzorgen we zelf nog dagelijks totdat zij veilig terug de natuur in kunnen. Dieren die langere tijd zorg nodig hebben, zullen we naar onze collega opvangen brengen.

En verder gaan we veel leegruimen, opruimen, uitzoeken, opzeggen. We willen kooien ed aan collega’s geven die deze goed kunnen gebruiken.

En tussen alle werkzaamheden die we de komende maanden moeten verrichten zullen we ook huilen en elkaar troosten. Want sluiten doet ons pijn.

 

Over ons

Sinds 1979 heeft Wildopvang Zuid-Holland jaarlijks ruim 4.000 vogels, egels en andere in het wild levende inheemse dieren opgevangen die ziek, gewond of verweesd zijn geraakt. Door teruglopende inkomsten, explosieve groei van de kosten en het aantal dieren (waardoor ruimtegebrek) en uitblijvende financiele ondersteuning vanuit overheid, provincie en gemeentes, hebben we in 2022 besloten onze opvang te sluiten.