Vogelgriep in Nederland

Er heerst vogelgriep in Nederland. Daar waar deze ziekte tot nu toe jaarlijks kwam en ging, is het zich nu aan het ontwikkelen als een ziekte die blijvend is. Het treft vaak pluimveebedrijven, die komen dan ook in het nieuws als alle dieren daar geruimd moeten worden. De ziekte komt het land binnen door trekvogels. Hierdoor lopen de wilde vogels in Nederland ook een groot risico besmet te worden en hierdoor ook opvangcentra van wilde vogels!

Voor alle dieren-opvangcentra in Nederland, dierenambulances, dierenartsen en gemeentes houdt het in dat we blijvend alert moeten zijn en voorzorgmaatregelen moeten nemen. Maar vooral ook goed samenwerken om verdere verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen.

Wat is vogelgriep?

Vogelgriep (Aviaire Influenza ook wel vogelpest) is een griepvirus die vooral voorkomt bij pluimvee en wilde vogels. Zoogdieren die besmette vogels opeten (zoals vossen) kunnen ook besmet raken, hoewel die kans kleiner is.

Bepaalde vogelsoorten lijken extra gevoelig te zijn voor het oplopen van vogelgriep. Deze noemen we de risicogroepen. Het gaat hierbij om watervogels (eenden, ganzen, zwanen), waad-en strandvogels (reigersoorten, ooievaars, steltlopers, meeuwen, etc.), hoenderachtigen (kippen, kalkoenen, kwartels) en spreeuwen.

Hoe herken je de symptomen?

De symptomen zijn heel divers en lijken ook op andere ziektes die bij vogels voorkomen. Er zijn neurologische verschijnselen zoals ademhalingsproblemen, draaien met de nek en kop, niet kunnen staan of vleugels niet goed kunnen openen. Daarnaast worden symptomen genoemd als diarree en zwelling van de kop (met mogelijk blauwe verkleuring van de ogen) en zenuwverschijnselen. Maar uiteindelijk is vogelgriep alleen goed vast te stellen in het laboratorium.

Vogels worden snel ziek na een besmetting en kunnen een paar dagen later al gestorven zijn. Ondertussen is de kans op besmetting op andere vogels groot.

Hoe gevaarlijk is vogelgriep voor mensen?

De vogelgriep is een zoönose en kan dus in zeldzame gevallen overslaan op mensen. Net zoals alle virussen muteert ook de vogelgriep regelmatig. Tot nu toe is de voor mensen gevaarlijke variant niet in Nederland aangetroffen.

Personen die intensief en/of langdurig contact hebben gehad met besmette dieren lopen een klein risico op een infectie met een dierlijk griepvirus. Er is geen reden tot paniek. Het aanraken van een dode vogel levert geen gevaar op voor de volksgezondheid. Ben je zelf (of andere dieren) er toch mee in aanraking gekomen, dan zijn de normale hygiënische maatregelen voldoende: wassen met zeep en/of goed afspoelen!

Indien er geen langdurig en/of intensief contact is, is er geen kans op overdracht. Mocht je toch binnen twee weken na het aanraken van een dode vogel ziekteverschijnselen krijgen, dan is het raadzaam om even je huisarts te raadplegen. Medewerkers van opvangcentra en dierenambulances die veel in contact komen met vogelgriep-risicosoorten zijn op de hoogte van extra beschermingsmaatregelen.

Komt het (al) voor in onze regio?

Ja, vogelgriep is ook al in de regio aangetoond en de eerste verdachte gevallen zijn al onze opvang voorbij gekomen. Check deze website van het NVWA voor de meest actuele kaart van Nederland waar besmettingen geconstateerd zijn:

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/vogelgriep-preventie-en-bestrijding/monitoring-wilde-vogels

Onze maatregelen

Onze opvang is gewoon geopend. Voor ons is vogelgriep een serieuze ziekte waar we rekening mee houden, maar dat doen we altijd al. We krijgen dagelijks dieren binnen die ziek zijn, dus we zijn daar op ingespeeld. Heel concreet hanteren we de volgende regels:

 • We verzoeken iedereen om buiten te blijven staan bij het brengen van een dier. Bel aan (bel zit in ons halletje), stap achteruit en laat het dier (als het gaat om een vogel) buiten staan.
 • Onze medewerkers controleren het dier ‘op afstand’ zonder het direct te hanteren. Is er een vermoeden van een besmetting, dan zullen we extra hygiëne maatregelen treffen (schort, mondkapje en handschoenen) en het dier buiten in onze quarantaine ruimte plaatsen.
 • We laten NIEMAND binnen die niet bij ons werkt. We geven geen rondleidingen. Onze medewerkers mogen alleen naar binnen volgens vaste start- en eindtijden en ontsmetten eerst hun schoenen. Op die manier houden we zoveel mogelijk deze ziekte binnen om te voorkomen dat we een interne uitbraak krijgen.
 • Een dier in quarantaine die mogelijk besmet is, zal door onze dierenarts worden ingeslapen. Dat is voor het dier het beste (want de klachten zijn heftig) maar is ook veiliger voor andere dieren en om een verder besmetting te voorkomen.

Instructies voor particulieren

 • Pak dieren NOOIT zelf op. Als het écht moet, gebruik dan handschoenen en draag een mondkapje. En was daarna goed je handen.
 • Wees alert op groepjes dode dieren. Informeer in dat geval ook de gemeente. Voor Delft kan dat via deze website: melden dode dieren in Delft. Voor Pijnacker-Nootdorp kan dat via deze website: melden dode dieren in Pijnacker-Nootdorp.
 • Er kan ook een melding gemaakt worden bij het speciale meldnummer van de NVWA: (045) 546 31 88.
 • Een vogel met overduidelijke vogelgriep-verschijnselen die naar onze opvang wordt gebracht, zullen wij NIET mee naar binnen nemen. We zullen deze buiten in een kooi plaatsen om daarna met de dierenarts te bepalen wat de vervolgstappen zijn.
 • Breng daarom veel liever een verdachte vogel niet naar ons, maar bel de dierenambulance.
 • Heb je vragen? Bel ons dan altijd voor meer informatie: 015 – 215 78 38.

Instructies voor gemeentes

 • Laat dode dieren zo snel mogelijk professioneel verwijderen. Informeer ook de afdeling/het bedrijf dat daarvoor ingehuurd wordt dat er mogelijk sprake is van besmettelijke dieren (dierenambulances zijn al op de hoogte).
 • Groepjes dode of zieke dieren die gevonden worden op één plaats moeten bij de NVWA gemeld worden (meer dan 3 zieke of dode watervogels of meer dan 20 dode niet-watervogels). Melden van kleinere aantallen vogelgriep- verdachte wilde vogels kunnen bij het DWHC terecht.
 • Informeer de inwoners van de gemeente. Hierdoor komt er eerder zicht op clusters van zieke/dode dieren.
 • Zorg voor direct contact tussen gemeente, dierenambulance, dierenartsen en onze opvang om zo intensief mogelijk samen te werken.

Instructies voor dierenambulances

 • Ga ervan uit dat elke zieke vogel mogelijk besmet is en handel daarnaar.
 • Draag handschoenen, een mondkapje en bescherm je kleding.
 • Gooi handschoenen direct weg nadat je een vogel hebt gehanteerd. Doe dit in een gesloten plastic zak.
 • Plaats vogels niet samen in hokken of in ambulances. Hierdoor kunnen de dieren elkaar besmetten en later in een opvang ziek worden.
 • Maak de ambulance goed schoon en desinfecteer kooien en materiaal tussen de verschillende patiënten.
 • Het beste is om een dier met typische verschijnselen ter plekke te laten euthanaseren. Indien dat niet mogelijk is, breng het dier dan naar een dierenarts.
 • Groepjes dode of zieke dieren die gevonden worden op één plaats moeten bij de NVWA gemeld worden (meer dan 3 zieke of dode watervogels of meer dan 20 dode niet-watervogels). Melden van kleinere aantallen vogelgriep- verdachte wilde vogels kunnen bij het DWHC terecht.
 • Bij twijfel: neem contact op met de opvang, we denken graag mee!

Belangrijke contactgegevens

 • Wildopvang Zuid-Holland. Telefoon: 015-2157838.
 • Dierenambulance Delft. Telefoon: 015-2121000.
 • Dierenambulance Wassenaar en Leidschendam-Voorburg (24 uur bereikbaar): 070-5117772.
 • Dierenambulance Den Haag (Den Haag, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer). Telefoon 070 – 328 28 28.
 • Dierenambulance Zuid-Holland-Zuid (regio Rotterdam): 0900-1120000.
 • Dierenambulance Maasstad. Telefoon: 010-477 7975.
 • Dierenambulance Gouda. Telefoon: 0182-529 059.
 • Dierenambulance Leiden. Telefoon: 071-517 4141.

NVWA: speciaal meldnummer: 045 – 546 31 88, algemeen: 0900-03 88.

DWHC: dwhc@uu.nl, 030 – 253 79 25