Vleermuis gevonden. Wat nu?

Een jonge vleermuis heeft de beste overlevingskans, wanneer het grootgebracht wordt door zijn eigen ouders:

 • Weet je waar de kolonie zich bevind? Hang hem dan in de avond schemering (voordat de kolonie uitvliegt) aan de buitenmuur is de buurt van de vliegopening.
 • Weet je niet waar de kolonie zich bevind? Plaats hem dan in de avond schemering (voordat de kolonie uitvliegt) op een zichtbare open plek (bijvoorbeeld een boomstronk).  Als de moeder hem hoort tijdens het uitvliegen zal ze hem komen halen.

Herenigen met ouders niet gelukt?
Breng hem dan naar onze opvang. Bij twijfel kun je ons ook bellen voor advies.

Belangrijke tips

 • Pak nooit een vleermuis met blote handen op, ze bijten uit zelfverdediging!
  Draag uit voorzorg handschoenen of gebruik een doekje om de vleermuis voorzichtig mee op te pakken.
 • Probeer een vleermuis niet zelf op te voeden want vleermuizen eten niet in gevangenschap en hebben speciale behandeling nodig.
 • Een kolonie in huis? Het beste is om de dieren met rust te laten. In de zomer zijn dit kraam kolonies, in de winter zijn ze in winterslaap.
 • Vleermuis die al in winterslaap verplaatsen kan mits het buiten niet vriest! (Een vleermuis in winterslaap is herkenbaar aan koele verstijving)
  Sluit de ruimte af en verwarm deze tot 20 graden. Hiervan zal hij wakker worden. In de avond schemering zet je pas het raam open. De vleermuis kan zo zelf naar buiten vliegen en een andere overwinteringsplek zoeken.
 • Probeer de vleermuis in een afgesloten doos met ventilatie gaten te plaatsen en breng hem zo naar een verwarmde ruimte. De doos open je in de schemering buiten, vlieg hij niet weg? Neem dan contact met ons op.

Belangrijk!

Heb je een vleermuis gevonden die ziek of gewond is? Bel voor spoedgevallen direct met de dierenambulance in de eigen regio.

Of bel ons voor advies: 015 – 21 57 838

Vleermuizen

Vleermuizen zijn zoogdieren en hebben een vacht. De mannetjes leven solitair en de vrouwtjes (i.v.m. geboorte van hun jongen) in zogenaamde kraamkolonies. Ze voeden hun jongen met melk. Vleermuizen zijn de enige zoogdieren die kunnen vliegen. Ze hebben een vlieghuid die gespannen zit tussen hun voor- en achterpoten. Ze zenden een, voor ons onhoorbare, hoge tonen uit waarmee ze jagen op insecten (sonar). Iedere nacht eten ze 20 tot 50 % van hun lichaamsgewicht.

Van begin november tot en met half april houden ze hun winterslaap. Vleermuizen die rusten, slapen of winterslaap houden, hangen ondersteboven aan hun achterpoten. Door middel van een pees vergrendeling in hun poten, kunnen ze zonder moeite blijven hangen.

Veroorzaakt een vleermuis overlast?

Hoewel een vleermuis vaak in verband wordt gebracht met een oud gebouw, kerk of boeren schuur; zijn het vooral de gewone, moderne woonhuizen waarnaar hun voorkeur uitgaat als verblijfplaats. Vooral spouwmuren, onder de dakbedekking, achter betimmering, daklijsten of dubbelwandige schoorstenen.

Tref je een groep vleermuizen aan in de woning? Dat is tijdelijk. Zodra hun jongen groot zijn verlaten ze die plek.

Klachten over vleermuizen gaan meestal over keutels op de stoep, drempels, kozijnen of tegen het raam. In de meeste gevallen is het aantal keutels te gering om echt van overlast te spreken. De uitwerpselen bestaan uit de onverteerbare delen van gegeten insecten (bijvoorbeeld dekschildjes) en zijn droog, uiteindelijk vervalt dit tot stof. Er ontstaat dus ook geen stank. De keutels tasten ook verf, lak of hout niet aan.

Je kunt een eventueel een plakje bevestigen (zo’n 50 cm onder de vliegopening) om het keutel vallen af te vangen. Stop de vlieggaten niet dicht. In de meeste gevallen zijn het kraamkolonies. De pasgeboren jongen kunnen dan niet gezoogd worden, met de dood tot gevolg. Vleermuizen lijkjes kunnen wel een langdurige stankoverlast veroorzaken.

Vleermuizen zijn beschermd

Inheemse vleermuizen zijn sinds 1973 tot beschermd dier verklaard. Ze mogen daarom niet worden gevangen of gedood. Het is ook niet toegestaan om hun leefomgeving te verstoren. Verder mogen ze niet in bezit zijn, ook geen dode of geprepareerde vleermuizen.

Hoe vervoer je een vleermuis naar de opvang?

Let op: pak geen vleermuis met blote handen op, gebruik een doekje of draag handschoenen!

Wacht tot de vleermuis kalmeert en landt en benader hem dan langzaam. Gebruik een kartonnen doos en dek hem voorzichtig af. Schuif er een kartonnetje onder zodat je rustig de doos kunt optillen en afsluiten. Breng hem daarna zo spoedig als mogelijk is naar onze opvang.

Bij vleermuizen wordt het sterk afgeraden om ze op te pakken met blote handen. Het dier bijt namelijk uit zelfverdediging.

Om een vleermuis met de hand op te pakken, schuif je voorzichtig je hand onder zijn lijf. Pas op zijn vleugel want deze zijn zeer kwetsbaar. Als je geen handschoenen tot beschikking heeft, kun je ook een handdoek of dergelijke gebruiken.

Je kunt de vleermuis vervoeren in een afgesloten kartonnen doos. Geef het dier geen water of voedsel want vleermuizen eten niet in gevangenschap! Breng hem zo snel mogelijk naar de opvang.