Onze dieren

Samen voor de dieren uit
de Nederlandse natuur die
onze hulp nodig hebben.

Onze dieren

Om maar met het belangrijkste te beginnen: het zijn niet onze dieren. Dieren uit het wild zijn van ons allemaal en van niemand in het bijzonder. Wilde dieren hebben geen baasje. Dat is direct ook ons probleem: omdat niemand de eigenaarschap heeft over de dieren in het wild is er ook niemand die voor deze dieren betaalt als zij ziek of gewond zijn. 

Daarom niet onze dieren: maar de dieren die tijdelijk aan onze zorg worden toevertrouwd. En dat zijn er nogal wat. In 2021 mochten we voor 4.308 dieren zorgen die door particulieren en dierenambulances naar ons werden gebracht. 

 

Aantal dieren

De laatste jaren neemt het aantal dieren wat er per jaar binnenkomt toe. We vermoeden dat in 2020 en 2021 de groei ook te maken heeft gehad met Corona: meer mensen gingen de natuur in en vonden dieren die hulp nodig hadden. In 10 jaar tijd is het aantal dieren waar wij voor mogen zorgen bijna verdubbeld (van 2327 naar 4308 dieren).

 

We horen regelmatig ‘laat de natuur haar eigen gang gaan’ als reden om een dier in nood niet naar ons te brengen. Graag. Alleen de natuur is al door ons mensen van de dieren voor een groot deel afgenomen en aangepast. Een eend met een vishaak door zijn bek: menselijk handelen (zwerfafval). Egels die honger hebben omdat ze geen slakken kunnen vinden: slakkengif. Scholeksters die van het dak afvallen: hun leefgebied is verdwenen. Die zwaan die tegen een vrachtwagen vloog: er liep ineens een weg door zijn gebied.

Er raken steeds meer dieren in de problemen door verstedelijking (parken, weilanden, grond verdwijnt om plaats te maken voor woningen), versteende tuinen waar steeds minder voeding te vinden is voor insecten en dus voor de insecteneters, vervuiling, zwerfafval, etc.

Als we niets doen dreigen er de komende tientallen jaren diersoorte te verdwijnen. De egel, haas en wilde konijnen bijvoorbeeld dreigen met uitsterven.

De natuur haar gang laten gaan? Daar is het te laat voor! Daarom zijn wij er om de dieren die in nood zijn gekomen te helpen. 

Waar komen de dieren vandaan?

We kregen in 2021 dieren uit maar liefst 66 gemeentes vanuit de provincie Zuid-Holland, voor ons een reden om onze naam te wijzigen (van Wildopvang Delft en omstreken naar Wildopvang Zuid-Holland). We hebben naast een groot werkgebied een brede opvang: we vangen alle dieren op uit het wild (met uitzondering van zeehonden, herten en wilde zwijnen). Samen met onze collega uit Gouda zijn we de enige wildopvang in de provincie die een ontheffing (vergunning) heeft om alle dieren op te vangen. We werken nauw samen met onze collega’s die egels, vogels of andere (zoog)dieren opvangen.

Welke dieren vangen wij zoal op? (overzicht 2021)

WE HOREN GRAAG VAN JE

Contact

Vraag over een dier in nood of een gebracht dier?
Gebruik dit formulier dan niet maar bel de opvang.
Het kan zijn dat een reactie wat later volgt, we zijn dan druk met het verzorgen van de dieren.

Wildopvang Zuid-Holland
Linnaeuspad 5
2616 LT  Delft
Telefoon: 015-215 78 38

 

Elk dier telt!

Met elke donatie kunnen wij doorgaan met ons werk.
Samen kunnen we het verschil maken.
Samen voor wilde dieren.

Over ons

Sinds 1979 vangt Wildopvang Zuid-Holland jaarlijks ruim 4.000 vogels, egels en andere in het wild levende inheemse dieren op die ziek, gewond of verweesd zijn geraakt. Met hart en ziel werken onze medewerkers, vrijwilligers en stagiairs elke dag van het jaar om deze dieren weer terug te kunnen plaatsen in de natuur. Hierbij worden we slecht voor 15% financieel ondersteund en zijn we verder afhankelijk van subsidies, donaties en giften. 

Contact

Adres opvang
Linnaeuspad 5
2616 LT  Delft

Postadres
Joke Smitstraat 5
2642 AE  Pijnacker

Veilig en vertrouwd

Steun ons

Rekeningnummer:
NL30 INGB 0002 7038 40
t.n.v. Wildopvang Zuid-Holland