Wij zijn

er altijd voor dieren in het wild die onze hulp nodig hebben. Alle dagen van het jaar. We zijn trots op ons werk en delen onze kennis en kunde graag. We zijn een groot team bestaande uit een paar vaste medewerkers, leergierige stagiairs en héél veel vrijwilligers.

Wildopvang Zuid-Holland.

Wat doen wij?

Jaarlijks verzorgen wij ruim 4.000 dieren uit de Nederlandse natuur. Zeker 90% van de dieren die wij behandelen zijn slachtoffer geworden doordat de natuurlijke leefomgeving van deze dieren steeds kleiner wordt of als gevolg van:

  • een ongeluk in het verkeer;
  • verwond geraakt door een hond of kat;
  • ondervoed door een gebrek aan natuurlijk voedsel;
  • verlamd door botulisme;
  • vishaak in keel, krop of huid, visdraad om vleugels of poten;
  • vergiftigd, bijvoorbeeld door het eten van een vergiftigde slak (slakkenkorrels), muis of rat.

Ons werk

De zieke, gewonde of verweesde dieren worden naar ons gebracht door dierenambulances en particulieren. Aangezien wij ons werk in onze opvang doen en geen beschikking hebben over een dierenambulance met bijbehorende medewerkers, rijden wij niet zelf om dieren te halen.

Dieren worden bij ons onderzocht. Is een dier gewond of ziek dan wordt voor een groot deel van de dieren overlegd met de dierenarts over het in te zetten behandelplan. Dieren die verweesd zijn (zonder ouders) worden direct voorzien van speciale melk (hazen, konijnen, egels en andere zoogdieren) of ander voer.

Elke dag worden de dieren nagekeken, krijgen ze een schoon hok, 2 tot 3 keer per dag krijgen ze vers voer en water. Als een dier weer genezen is, groot en sterk en voor zichzelf kan zorgen, dan wordt deze weer vrijgelaten op een veilige plek.

Dit werk gaat 7 dagen per week door, van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. Dus ook in het weekend, tijdens feestdagen. Met een klein team van vaste medewerkers en heel veel vrijwilligers. 

Wie zorgt er voor ons?

Voor dieren in het wild is er vanuit de Wet op Natuurbescherming geregeld dat er een zorgplicht is voor dieren in nood. Alleen staat er in dezelfde wet niet wie daar voor gaat betalen. Dat is met name de reden waarom de Wildopvangen in Nederland in de financiële problemen zitten. Ook wij waren in 2019 bijna failliet. Door heel veel publiciteit kwam er in korte tijd geld binnen om open te kunnen blijven. Maar het blijft spannend of we het financieel gaan redden. Zeker als er geen besluit gaat komen wie de financiële verantwoordelijkheid op moet pakken: de Staat, de Provincie, de gemeentes waar wij dieren voor opvangen. Of jij en wij? We kunnen nu alleen nog open blijven dankzij gulle donaties.

Ontheffing

Het houden en verzorgen van in het wild levende diersoorten is verboden, dit ter bescherming van deze dieren. Onze stichting heeft een ontheffing van dit verbod gekregen van de Provincie Zuid-Holland. Volgens de ontheffing zijn wij bevoegd tot opvang en verzorging van alle beschermde vogelsoorten, herpetofauna (reptielen en amfibieën) en zoogdieren.

In onze provincie Zuid-Holland zijn slechts twee wildopvangcentra (wij in Delft en onze collega’s in Gouda). Er zijn wel een aantal andere opvangen, zij zijn voornamelijk gericht op één soort dier: vogels of egels bijvoorbeeld. Bij ons mogen dus alle soorten dieren uit het wild opgevangen worden (met uitzondering van zeehonden).

Ook voor ons is het nog steeds speciaal als wij de opvang hebben van een dier dat op de Rode Lijst staat van dieren die zeldzaam zijn.

Elk dier telt!

Met elke donatie kunnen wij doorgaan met ons werk.
Samen kunnen we het verschil maken.
Samen voor wilde dieren.

Over ons

Sinds 1979 vangt Wildopvang Zuid-Holland jaarlijks ruim 4.000 vogels, egels en andere in het wild levende inheemse dieren op die ziek, gewond of verweesd zijn geraakt. Met hart en ziel werken onze medewerkers, vrijwilligers en stagiairs elke dag van het jaar om deze dieren weer terug te kunnen plaatsen in de natuur. Hierbij worden we slecht voor 15% financieel ondersteund en zijn we verder afhankelijk van subsidies, donaties en giften. 

Contact

Adres opvang
Linnaeuspad 5
2616 LT  Delft

Postadres
Joke Smitstraat 5
2642 AE  Pijnacker

Veilig en vertrouwd

Steun ons

Rekeningnummer:
NL30 INGB 0002 7038 40
t.n.v. Wildopvang Zuid-Holland