Wij zijn

er altijd voor dieren in het wild die onze hulp nodig hebben. Alle dagen van het jaar. We zijn trots op ons werk en delen onze kennis en kunde graag. We zijn een groot team bestaande uit een paar vaste medewerkers, leergierige stagiairs en héél veel vrijwilligers.

Wildopvang Zuid-Holland.
Wat doen wij?

Jaarlijks verzorgen wij ruim 4.000 dieren uit de Nederlandse natuur. Zeker 90% van de dieren die wij behandelen zijn slachtoffer geworden doordat de natuurlijke leefomgeving van deze dieren steeds kleiner wordt of als gevolg van:

  • een ongeluk in het verkeer;
  • verwond geraakt door een hond of kat;
  • ondervoed door een gebrek aan natuurlijk voedsel;
  • verlamd door botulisme;
  • vishaak in keel, krop of huid, visdraad om vleugels of poten;
  • vergiftigd, bijvoorbeeld door het eten van een vergiftigde slak (slakkenkorrels), muis of rat.
Wie zorgt er voor ons? 

Voor dieren in het wild is er vanuit de Wet op Natuurbescherming geregeld dat er een zorgplicht is voor dieren in nood. Alleen staat er in dezelfde wet niet wie daar voor gaat betalen. Dat is met name de reden waarom de Wildopvangen in Nederland  in de financiële problemen zitten. Ook wij waren in 2019 bijna failliet. Door heel veel publiciteit kwam er in korte tijd geld binnen om open te kunnen blijven. Maar het blijft spannend of we het financieel gaan redden. Zeker als er geen besluit gaat komen wie de financiële verantwoordelijkheid op moet pakken: de Staat, de Provincie, de gemeentes waar wij dieren voor opvangen. Of jij en wij? We kunnen nu alleen nog open blijven dankzij gulle donaties. 

Ontheffing

Het houden en verzorgen van in het wild levende diersoorten is verboden, dit ter bescherming van deze dieren. Onze stichting heeft een ontheffing van dit verbod gekregen van de Provincie Zuid Holland. Volgens de ontheffing zijn wij bevoegd tot opvang en verzorging van alle beschermde vogelsoorten, herpetofauna (reptielen en amfibieën) en zoogdieren.

In onze provincie Zuid-Holland zijn slechts twee wildopvangcentra (wij in Delft en onze collega’s in Gouda). Er zijn wel een aantal andere opvangen, zij zijn voornamelijk gericht op één soort dier: vogels of egels bijvoorbeeld. Bij ons mogen dus alle soorten dieren uit het wild opgevangen worden (met uitzondering van zeehonden).

Ook voor ons is het nog steeds speciaal als wij de opvang hebben van een dier dat op de Rode Lijst staat van dieren die zeldzaam zijn.

ANBI status

Stichting Wildopvang Zuid-Holland is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Naam: Stichting Wildopvang Zuid-Holland
RSIN: 8092.18.616

Doelstelling (conform statuten)

“De stichting heeft ten doel het tijdelijk opvangen, verzorgen en revalideren van beschermde inheemse dieren die door ziekte, verwonding of verwezing, welke direct of indirect is veroorzaakt door menselijk handelen of nalaten, niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven. De opvang is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren naar de natuur. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat dieren stress ondervinden of letsel oplopen. De opvang is zodanig dat een dier zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen na terugkeer in de natuur. De stichting geeft waar mogelijk voorlichting over de wilde flora en fauna en draagt dit actief uit, in het bijzonder aan personen die een dier ter opvang aanbrengen. De stichting beoogt niet het maken van winst.”