Een nalatenschap voor een goed doel kan het verschil maken…….

We praten er vaak liever niet over maar door het wel op tijd te doen, kunt u het verschil voor ons maken. Door onze opvang op te nemen in een testament kunnen er weer heel veel dieren opgevangen en verzorgd worden.

Onze vrienden, volgers en donateurs zijn zeer belangrijk voor ons. De steun en betrokkenheid die wij ervaren maakt dat wij elke dag weer opnieuw voor de dieren kunnen zorgen die onze hulp nodig hebben. En dat hopen we nog heel lang te mogen doen. Geld blijft daarbij altijd zeer belangrijk. Geld voor de verzorging, voeding en medische zaken.

100% van uw erfenis gaat naar de dieren bij de Wildopvang Zuid-Holland

Al het geld wat bij onze opvang binnenkomt gaat naar de verzorging van de dieren. Er worden geen salarissen betaald aan directieleden, bestuursleden, raden van toezicht. We zijn open en transparant als het gaat om inkomsten en uitgaven. We zijn niet voor niets ANBI-gecertificeerd. We hoeven we ook geen erfbelasting te betalen. Hierdoor kan ook 100% van een erfenis aan de verzorging van de dieren worden besteed. 

Een testament: hoe werkt dat?

Iets nalaten onze opvang regelt u met een testament bij een notaris. In dit testament kunt u ook familie, vrienden en andere bekenden iets nalaten. Er zijn drie manieren om iets na te laten aan onze opvang:

  • U laat (een deel van) uw geld, uw bezittingen, waardevolle spullen of onroerend goed na aan een goed doel. Dat heet een legaat.
  • U kunt ons als mede-erfgenaam benoemen. Wij delen dan met de andere erfgenamen de erfenis.
  • U kunt ons als enige erfgenaam benoemen. Hierbij komt dan de hele erfenis, inclusief eventuele schulden, naar onze opvang toe.

Het is altijd verstandig om in uw testament een executeur te benoemen. Dit kan een familielid zijn of een notaris die als zodanig optreedt.

Samen met de notaris

Vraag meer informatie over het opstellen van een testament en nalaten aan een goed doel, informatie bij uw notaris. Hij/zij kan helpen om alles goed te regelen.

Meer informatie over nalatenschappen vindt u hier: website met informatie over nalatenschap voor goede doelen. 

En: alhoewel we ontzettend blij zijn met de opname in uw testament, hopen we toch dat u nog een hele tijd bij ons blijft!

Uw verhaal

Heeft u onze opvang in uw testament opgenomen? Wij horen dat heel graag van u persoonlijk. Zodat we u nu alvast kunnen bedanken.

Voor meer informatie of uw persoonlijke verhaal kunt u contact opnemen met onze bestuursvoorzitter Willeke van den Heuvel. Telefoon 015-2010466. Zij staat u graag te woord.