ANBI status

Samen voor de dieren uit
de Nederlandse natuur die
onze hulp nodig hebben.

ANBI

Wildopvang Zuid-Holland is een goedgekeurde stichting met een ANBI-status. Wij hoeven hierdoor geen erf- of schenkbelasting te betalen. Donateurs kunnen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Wij rapporteren jaarlijks over onze inkomsten, uitgaven en activiteiten. 

Stichting Wildopvang Zuid-Holland is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Naam: Stichting Wildopvang Zuid-Holland
RSIN: 8092.18.616
Contactgegevens: Zie contactpagina

Doelstelling (conform statuten): “De stichting heeft ten doel het tijdelijk opvangen, verzorgen en revalideren van beschermde inheemse dieren die door ziekte, verwonding of verwezing, welke direct of indirect is veroorzaakt door menselijk handelen of nalaten, niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven. De opvang is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren naar de natuur. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat dieren stress ondervinden of letsel oplopen. De opvang is zodanig dat een dier zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen na terugkeer in de natuur. De stichting geeft waar mogelijk voorlichting over de wilde flora en fauna en draagt dit actief uit, in het bijzonder aan personen die een dier ter opvang aanbrengen. De stichting beoogt niet het maken van winst.”

Jaarverslag 2021

Beleidsplan

Zelf geld overmaken?

Rekeningnummer: NL30 INGB 0002 7038 40
t.n.v. Wildopvang Zuid-Holland

Scan en doneer
direct via je eigen bank

WE HOREN GRAAG VAN JE

Contact

Vraag over een dier in nood of een gebracht dier?
Gebruik dit formulier dan niet maar bel de opvang.
Het kan zijn dat een reactie wat later volgt, we zijn dan druk met het verzorgen van de dieren.

Wildopvang Zuid-Holland
Linnaeuspad 5
2616 LT  Delft
Telefoon: 015-215 78 38

Elk dier telt!

Met elke donatie kunnen wij doorgaan met ons werk.
Samen kunnen we het verschil maken.
Samen voor wilde dieren.

Over ons

Sinds 1979 vangt Wildopvang Zuid-Holland jaarlijks ruim 4.000 vogels, egels en andere in het wild levende inheemse dieren op die ziek, gewond of verweesd zijn geraakt. Met hart en ziel werken onze medewerkers, vrijwilligers en stagiairs elke dag van het jaar om deze dieren weer terug te kunnen plaatsen in de natuur. Hierbij worden we slecht voor 15% financieel ondersteund en zijn we verder afhankelijk van subsidies, donaties en giften. 

Contact

Adres opvang
Linnaeuspad 5
2616 LT  Delft

Postadres
Joke Smitstraat 5
2642 AE  Pijnacker

Veilig en vertrouwd

Steun ons

Rekeningnummer:
NL30 INGB 0002 7038 40
t.n.v. Wildopvang Zuid-Holland